โรงเรียนดงเจนวิทยาคมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลฯ

วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา15.00 น. โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายรัฐกานท์ จางคพิเชียร รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี ว่าที่ร้อยโทพงค์ กูลนรา นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธานในพิธี ณ วัดจำปาราม ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยา