กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดย นายอรรณพ ยะตาผู้อำนวยการโรงเรียน นายรัฐกานท์ จางคพิเชียร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ โดยมีว่าที่ร้อยโทพงค์ กูลนรา นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธานในพิธี ณ วัดป่าพุทธชินวงศาราม (ม่อนพญานาค) อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา