รางวัลเหรียญลูกเสือยั่งยืน

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.อรรณพ ยะตา เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัลเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2566 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ณ หอประชุมคุรุสภา