แสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับคุณครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะทางการศึกษาเป็น ครูชำนาญการพิเศษ โดยมีนายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินให้กับ คุณครูประพันธ์ ปนยะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และคุณครู อังคณาภรณ์ นันตาเครือ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม