ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
ที่อยู่ : 294 หมู่ 13 บ้านกว้าน ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 56000
พิกัด : 19.225921, 99.958086
โทรศัพท์ : 0 5442 2776
โทรสาร : 0 5442 277
เว็บไซต์ : www.dongjen.ac.th
แฟนเพจ : www.facebook.com/Dongjenwitthayakhom
อีเมล์ : school@dongjen.ac.th