ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ : 0-5442-2776
โทรสาร : 0-5442-2775
อีเมล์ : sara@dongjen.ac.th
เว็บไซต์ : www.dongjen.ac.th
Page Facebook : www.facebook.com/dongjenwittayakhom
ที่อยู่ : 294 หมู่ 13 บ้านกว้าน ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 56000