กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2567

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมภูกามยาว ได้รับเกียรติจากนายอภิเชษฐ์ แสงเมือง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

  1. กิจกรรมการแสดงสิงโตคาบส้มมงคลอวยพรตรุษจีน คณะเชิดสิงโตดงเจนรุ่งเรือง
  2. พิธีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เรียนรู้วัฒนธรรมจีนและการเชิดสิงโต ระหว่างโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกับสมาคมพะเยา ศาลเจ้าจังหวัดพะเยา
  3. กิจกรรมเกมตอบปัญหาความรู้วันตรุษจีน
  4. การแสดงของนักเรียนและคณะครู
  5. นิทรรศการผลงานวัฒนธรรมจีนของนักเรียน

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2567 มีนักเรียนทุกระดับชั้น คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน