โครงการ Coding for Better Life

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย