รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards ประจำปี 2563

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ประจำปี 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563