ขอเชิญร่วมกิจกรรม Open House เปิดบ้านวิชาการ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ขอเชิญร่วมกิจกรรม Open House เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ปีการศึกษา 2567 ในวันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมภูกามยาว โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา