โรงเรียนดงเจนวิทยาคม - Part 5


นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
ผลงานโรงเรียน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


ไทยมีงานทำ

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2566

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เข้าร่วมประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ (ลานหน้าห้องชั้น 1) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 อ่านข่าวทั้งหมด »

ในวันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนดงเจนวิทยาคมจัดกิจกรรม”เปิดบ้านเพื่อน้องสู่รั้วน้ำเงินเหลือง” ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เป็นกิจกรรมแนะแนวสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่มโรงเรียนภูกามยาว เข้ามารับการแนะแนวที่โรงเรียนดงเจนวิทยาคม และการสัมนาของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อ่านข่าวทั้งหมด »

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมงานวันตรุษจีน( Happy Chinese New Year 2023) ประจำปี 2566 เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญ วัฒนธรรมประเพณีในวันตรุษจีน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนา แสวงหาความรู้จากการจัดกิจกรรม และให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ- เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการกองลูกเสือ- เนตรนารีโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดพิธี มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้เรียน มีความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีวินัย รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องใน “วันครู” เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ โดยในปี พ.ศ.2566 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู คือ “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติคุณครู และระลึกถึงพระคุณครู เพื่อให้บุคคลในสังคมได้ตระหนักในความสำคัญของวิชาชีพครู อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 1/2566 นำโดย นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานแจ้งข่าวจากเขตพื้นที่การศึกษาฯกิจกรรมภายในโรงเรียน และภาระงานต่างๆแก่คณะครูทราบ ในวันที่ 4 มกราคม 2565 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรม”ศิษย์เก่าทุกรุ่น สู่ไออุ่นดงเจนวิทยาคม” ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ในวันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยมีว่าที่ร้อยโทบำรุง คำไว นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธานในพิธี ซึ่งเป็นกิจกรรมประเพณี จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตามวันเวลาดังกล่าว โดยศิษย์เก่าทุกรุ่นได้ร่วมกันจัดตั้งกองผ้าป่าศิษย์เก่าเพื่อนำมาทอดผ้าป้า อ่านข่าวทั้งหมด »

คณะนักเรียนและครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร่วมกันจัดกิจกรรมการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของนักเรียนปัจจุบัน ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565 เป็นกิจกรรมประเพณีประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมี นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง ประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน อ่านข่าวทั้งหมด »

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรม “Merry Christmas & Happy New Year 2023” โดยมี นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและกล่าวคำอวยพรให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมภูกามยาว โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมรณรงค์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวกเรื่องถุงยางอนามัยในวัยรุ่น (Love Care ชวนเพื่อน คุยกัน 1,000 โรงเรียน) และจัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจใส ใจสะอาดปราศจากคอร์รับชั่น ปี2 รุ่นที่ 3 โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม มีนายสิริเฉลิม ศรีแพงมูล อ่านข่าวทั้งหมด »

ทีมนักกีฬาเซปักตระกร้อทีมชุดหญิง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 “พิจิตรเกมส์” ระหว่างวันที่ 1- 10 ธันวาคม 2565 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและคณะครูผู้ฝึกสอน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม และนายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม พร้อมคณะครู และนักกีฬา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา “ภูลังกาเกมส์” ครั้งที่ 26 ประจำปี 2565 โดยมีว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับการยกย่องเป็นยุวชนคนคุณธรรม (คนดีศรีดงเจน) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม(ด้านความขยันและความสามัคคี)ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
วารสารน้ำเงินเหลืองสัมพันธ์
Topsite
เอกสาร คู่มือที่เกี่ยวข้อง

คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ
คู่มือการจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
คู่มือใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา
คู่มือปฏิบัติการเพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนซึ่งถูกละเมิด
คู่มือโรงเรียนวิถีพุทธนวัตกรรมทางการศึกษา
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
แนวการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวจัดการเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวทางการดำเนินงานใช้จ่ายเงินอุดหนุนทางการศึกษา
คู่มือระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเอตร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

O01-โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา
O02-ข้อมูลผู้บริหาร
O03-อำนาจหน้าที่
O04-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O05-ข้อมูลการติดต่อ
O06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O07-ข่าวประชาสัมพันธ์
O08-Q&A
O09-Social Network
O10-นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
O11-แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O12-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
O13-รายงานผลดำเนินงานประจำปี
O14-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏฺิบัติงาน
O15-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17-รายงานความพึงพอใจการให้บริการ
O18-E–Service
O19-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20-ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือหาพัสดุรายเดือน
O22-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O23-นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24-การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O27-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O31-ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32-การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33-รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดิอน
O38-รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้
O39-ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
O40-การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41-การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

เว็บไซต์น่าสนใจ
qrcode
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรทัศน์ครู
ครูไทย
ทรูปลูกปัญญา
คลังปัญญาไทย
DLIT
DLIT
DLIT