โรงเรียนดงเจนวิทยาคม - Part 7


นายอรรณพ ยะตา
นายอรรณพ ยะตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
เอกสารงานวิชาการ
ผลงานโรงเรียน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


ไทยมีงานทำ

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2566

มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2565 โดยมีนายนคร สายยืด นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธานในพิธี ในวันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดย นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 โดยมีนายนคร สายยืด นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธานในพิธี อ่านข่าวทั้งหมด »

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูเข้าคารวะ แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ในโอกาสท่านได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาคนปัจจุบัน ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา อ่านข่าวทั้งหมด »

วันที่ 6 ต.ค.2565 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนนายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร และตัวแทนคณะครู ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่ สหวิทยาเขตภูกามยาว ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดและได้มอบโล่ อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ “เกษียณสุข เกษมสันต์” ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แด่รูณรงค์ อุตโม ครูกิฬาวุฒิ เผ่าเครื่อง และนายรัตน์ภูมิ พวงจำ ในวันที่ 30 กันยายน 2565 ณ หอประชุมภูกามยาว โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

โครงการ “ทุนสายใย พ่อ แม่ พี่ แด่ คนดีศรีดงเจน”เพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้นักเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมในด้านบวก อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างสายใยความผูกพันระหว่างครูและศิษย์เก่าของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ทนการศึกษาจากบริษัทเชียงใหม่ร่มโพธิ์ทองจำกัด คุณกชภาณัฐฎ์ สองชญาดา คุณสมคิดน้อยมี มอบทุนการศึกษา จำนวน 39 ทุนๆละ 1000 บาทและครูณรงค์กรณ์ อุตโม อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดย นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ให้กับครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทางวิชาการประเภทต่างๆในงานมหกรรมวิชาการกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ICT การประกวดและการแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2565 ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม และ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันืที่ 23 กันยายน 2565 อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับทอง โครงการ “โรงเรียนสวยภูมิทัศน์สดใสปลอดภัยไร้มลพิษ” โดยมีนายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนรับมอบโล่รางวัล จาก ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และตัวแทนครูได้รับเกียรติบัตร ในโครงการ “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” จำนวน 3 คน ได้แก่ 1.นางกานต์ธีรา วาเพ็ชร อ่านข่าวทั้งหมด »

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิด “กิจกรรมKick off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์รณรงค์จิตสำนึกในการใช้ทางข้ามหรือทางม้าลาย อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับการยกย่องให้เป็นยุวชนคนคุณธรรม (คนดีศรีดงเจน) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม(ความซื่อสัตย์)ในวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับการยกย่องให้เป็นยุวชนคนคุณธรรม (คนดีศรีดงเจน) ด้านความสุภาพอ่อนโยน ในวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

วันที่ 9 กันยายน 2565 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดงานกีฬาสีภายในโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีอภิเชษฐ์ แสงเมือง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบไปด้วยการเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์และแสตนด์เชียร์ อ่านข่าวทั้งหมด »

ทีมนักกีฬาเซปักตระกร้อทีมเดี่ยวชายและหญิง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2565 ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ทีมเดี่ยวชาย อายุไม่เกิน 16 ปี รางวัลชนะเลิศ ทีมเดี่ยวหญิง อายุไม่เกิน 16 ปี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีมเดี่ยวชาย อายุไม่เกิน 12 ปี และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ทีมเดี่ยวชาย อายุไม่เกิน 12 ปี อ่านข่าวทั้งหมด »วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
วารสารน้ำเงินเหลืองสัมพันธ์
Topsite
เอกสาร คู่มือที่เกี่ยวข้อง

คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ
คู่มือการจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
คู่มือใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา
คู่มือปฏิบัติการเพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนซึ่งถูกละเมิด
คู่มือโรงเรียนวิถีพุทธนวัตกรรมทางการศึกษา
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
แนวการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวจัดการเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวทางการดำเนินงานใช้จ่ายเงินอุดหนุนทางการศึกษา
คู่มือระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเอตร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

O01-โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา
O02-ข้อมูลผู้บริหาร
O03-อำนาจหน้าที่
O04-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O05-ข้อมูลการติดต่อ
O06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O07-ข่าวประชาสัมพันธ์
O08-Q&A
O09-Social Network
O10-นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
O11-แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O12-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
O13-รายงานผลดำเนินงานประจำปี
O14-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏฺิบัติงาน
O15-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17-รายงานความพึงพอใจการให้บริการ
O18-E–Service
O19-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20-ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือหาพัสดุรายเดือน
O22-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O23-นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24-การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O27-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O31-ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32-การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33-รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดิอน
O38-รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้
O39-ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
O40-การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41-การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

เว็บไซต์น่าสนใจ
qrcode
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรทัศน์ครู
ครูไทย
ทรูปลูกปัญญา
คลังปัญญาไทย
DLIT
DLIT
DLIT