โรงเรียนดงเจนวิทยาคม - Part 3


ผอ.ดร.วันรักษ์  ขันหอม
ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
รายงานการไปราชการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
CAI การตลาด การซื้อขายสิ้นค้าและบริการด้วยระบบ ICT : ครูพัชรา จันทร์ทิพย์
CAI การให้เหตุผล : ครูกานต์ธีรา วาเพ็ชร
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ : ครูชไมพร สุธรรม
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง Adjective : ครูประภัสสร เจนใจ
บทเรียนเรียนเสมือนจริงเรื่อง ฉันต้องการแอปเปิล แล้วเธอล่ะ : ครูทิวาภรณ์ สมศรี
เอกสารการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ท22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ครูเรือนคำ คำโมนะ


รับสมัครครูต่างชาติ

แสดงความยินดีนักเรียนเข้าเรียนต่อคณะแพทย์มาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนาย โดยมีนายจีระศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา อ่านข่าวทั้งหมด »

กิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ 12 สิงหาโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมโครงการ”สำนึกรักบ้านเกิด จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ เพื่อชาติ” เพื่อให้นักเรียนได้สำนึกรักบ้านเกิด จิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชน ที่นักเรียนอาศัย ในแต่ละหมู่บ้าน ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 อ่านข่าวทั้งหมด »

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีตักบาตรและร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายจีระศกดิ์ แสงหอย นายอำเภอภูกามยาวเป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา อ่านข่าวทั้งหมด »

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐ – ๙.๓๐ น.โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ นำโดย ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรชัยมงคล ประธานฯ อ่านข่าวทั้งหมด »

พิธีสวดพระอภิธรรมศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ตัวแทนคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อายุ102 ปี พรรษา82 อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำพระอารามหลวงและอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6 ในคืนวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ พระวิหารหลวงวัดศรีโคมคำ อำภอเมืองพะเยา อ่านข่าวทั้งหมด »

วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 1โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรมงานเวที ” รวมพลังเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 1 ” จัดโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งทางโรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน ในวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร อ่านข่าวทั้งหมด »

ตัวแทนลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือพิทักษ์ป่า ( Scout Ranger ) ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2562 ณ อ่างเก็บน้ำแม่ปืม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยมีนายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานเปิดการอบรม มี ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ด้วย อ่านข่าวทั้งหมด »

การอบรมปฎิบัติการทำคิวอาร์โค้ด(QR Code) โรงเรียนดงเนวิทยาคม จัดกิจกรรม ” การอบรมเชิงปฎิบัติการทำคิวอาร์โค้ด(QR Code) ” โดยมีวิทยากรคือ นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล และ”การจัดทำสื่อการเรียนการสอน โดยใช้ Pixlive maker” วิทยากรคือนายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน มาให้ความรู้ให้แก่คณะครูที่สนใจ โดยมี ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ในเกียรติมาเป็นประธานในพิธี ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

หน้า 3 จาก 4412345678910...203040...