โรงเรียนดงเจนวิทยาคม - Part 9


นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
สื่อการเรียนรู้
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
CAI การตลาด การซื้อขายสิ้นค้าและบริการด้วยระบบ ICT : ครูพัชรา จันทร์ทิพย์
CAI การให้เหตุผล : ครูกานต์ธีรา วาเพ็ชร
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รามเกียรติ์ : ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ : ครูชไมพร สุธรรม
บทเรียนเสมือนจริงเรื่อง Adjective : ครูประภัสสร เจนใจ
บทเรียนเรียนเสมือนจริงเรื่อง ฉันต้องการแอปเปิล แล้วเธอล่ะ : ครูทิวาภรณ์ สมศรี
เอกสารการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ท22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ครูเรือนคำ คำโมนะ


โรงเรียนดงเจนวิทยาคมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

นโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

ตารางสอนนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2563

ตารางสอนครูาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2563

ประกาศการงดใช้สนามฟุตบอลและสนามฟุตซอล

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐ – ๙.๓๐ น.โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ นำโดย ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรชัยมงคล ประธานฯ อ่านข่าวทั้งหมด »

พิธีสวดพระอภิธรรมศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ตัวแทนคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อายุ102 ปี พรรษา82 อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำพระอารามหลวงและอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6 ในคืนวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ พระวิหารหลวงวัดศรีโคมคำ อำภอเมืองพะเยา อ่านข่าวทั้งหมด »

วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 1โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรมงานเวที ” รวมพลังเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 1 ” จัดโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งทางโรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน ในวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร อ่านข่าวทั้งหมด »

ตัวแทนลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือพิทักษ์ป่า ( Scout Ranger ) ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2562 ณ อ่างเก็บน้ำแม่ปืม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยมีนายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานเปิดการอบรม มี ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ด้วย อ่านข่าวทั้งหมด »

การอบรมปฎิบัติการทำคิวอาร์โค้ด(QR Code) โรงเรียนดงเนวิทยาคม จัดกิจกรรม ” การอบรมเชิงปฎิบัติการทำคิวอาร์โค้ด(QR Code) ” โดยมีวิทยากรคือ นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล และ”การจัดทำสื่อการเรียนการสอน โดยใช้ Pixlive maker” วิทยากรคือนายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน มาให้ความรู้ให้แก่คณะครูที่สนใจ โดยมี ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ในเกียรติมาเป็นประธานในพิธี ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

กิจกรรมโล่ห์รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับม.ปลายโรงเรียนดงเจนวิทยาคมแสดงความยินดีกับน.ส.พนิดา พุทธวงค์ น.ร.ชั้นม.5/1 ได้รับโล่ห์รางวัลชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับม.ปลาย ในหัวข้อ ภาษาถิ่น ภาษาไทย ภาษาชาติ,น.ส.ศุภชา แก้วเรือน น.ร.ชั้นม.4/1 กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับม.ปลาย และรางวัลชมเชยกิจกรรมการแต่งกาพย์ยานี11 ระดับม.ต้น ด.ญ.กัญญาณัฐ เครือสาร และด.ญ.รุ่งธิดา นันทวงศ์ในหัวข้อ อ่านข่าวทั้งหมด »

กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ปี2562โรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนาย โดยมีนายจีระศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา อ่านข่าวทั้งหมด »

โครงการจิตอาสาพระราชทาน​หน่วยพระราชทาน​และประชาชนจิตอาสา​ ​"เราทำโรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดย ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้า เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” ของอำเภอภูกามยาวโดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการมาเป็นประธานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่านข่าวทั้งหมด »

หน้า 9 จาก 49...567891011121314...203040...