บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นางสาวปวริศา วังผา
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอิทธิกร มาฟู
พนักงานราชการ
นางสาวชนมน ยอดอ้อย
ครูอัตราจ้าง
นายภรณ์พิพัฒน์ สุวรรธกรณ์ เพียรจริง
ครูอัตราจ้าง

 

บุคลากรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้