บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายศราวุธ เชียงแรง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวเกศศิริ วงศ์ไชย
ครูอัตราจ้าง

บุคลากรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้