โรงเรียนดงเจนวิทยาคม - Part 6


นายสงกรานต์  บุญมี
นายสงกรานต์ บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjen Apps ID
ผลงานโรงเรียน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร


ไทยมีงานทำ

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2566

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

นักกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ตัวแทนนักกีฬาจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 38 “พิจิตรเกมส์” โดยนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชุดหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ระหว่างวันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2565 ณ ลานโดมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร จังหวัดพิจิตร อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดย นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคม และวันดินโลก (World Soil Day) สะท้อนพระปรีชาสามารถของ ร.9 ทั่วปฐพี ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน อ่านข่าวทั้งหมด »

ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม นายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารตลอดจนนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร่วมต้อนรับคณะชุดตรวจและรับการประเมินโครงการ “ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ อ่านข่าวทั้งหมด »

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 “โรงเรียนดงเจนวิทยาคม” โดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม พร้อมด้วยนายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพในระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าถึงโลกอาชีพตามความถนัดและสนใจ” กับ “วิทยาลัยเทคนิคพะเยา” อ่านข่าวทั้งหมด »

กองลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ประจําปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อํานวยการกองลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมรําลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือ ได้พระราชทานกําเนิดลูกเสือขึ้นในประเทศไทย อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และได้รับรางวัลในรายการต่างๆ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

งานTO BE NUMBER ONE กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE รุ่น Teenage และ TO BE NUMBER ONE IDOL ตัวแทนจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2566 อ่านข่าวทั้งหมด »

ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายอุทิศ สาธิพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดพิธีต้อนรับ นายชยวีย์ กุ่นใจ ซึ่งได้ย้ายมาจากโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพม.กทม.เขต 2 มารับตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ่านข่าวทั้งหมด »

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ในการตรวจราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และมอบแนวนโยบายการกำกับดูแลความปลอดภัยของนักเรียน MOE Safety Zone ให้แก่คณะครู และบุคลากรโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ตลอดจนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วม อ่านข่าวทั้งหมด »

ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เป็นสนามการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปี ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. คณะกรรมการอำนวยการสอบ กรรมการควบคุมห้องสอบ หน่วยงานราชการ และนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และม.๒ มาพร้อมกันที่หอประชุมภูขวางโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จากนั้น เวลา ๐๘.๑๐ น. พระปลัดพงศ์ศิริ พุทฺธิวํโส เจ้าคณะตำบลดงเจน อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ในการเข้ามาสังเกตการณ์ การกำกับดูแลนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมตั้งแต่เริ่มเดินทางเข้าโรงเรียน ตลอดจนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และได้รับรางวัลในรายการต่างๆ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 อ่านข่าวทั้งหมด »

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมภูขวาง โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมโดยมีวัตุประสงค์ เพื่อมอบเกียรติบัตร ผลการเรียนในระดับเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 -4.00 จำนวน249 คน และการบริหารโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2/2565 โดยนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ อ่านข่าวทั้งหมด »

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นำโดยนายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ใหม่ วPA ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา อ่านข่าวทั้งหมด »วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

วารสารโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
วารสารน้ำเงินเหลืองสัมพันธ์
Topsite
เอกสาร คู่มือที่เกี่ยวข้อง

คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ
คู่มือการจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา
คู่มือใช้เงินอุดหนุนสถานศึกษา
คู่มือปฏิบัติการเพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนซึ่งถูกละเมิด
คู่มือโรงเรียนวิถีพุทธนวัตกรรมทางการศึกษา
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
แนวการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวจัดการเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล
แนวทางการดำเนินงานใช้จ่ายเงินอุดหนุนทางการศึกษา
คู่มือระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเอตร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

O01-โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา
O02-ข้อมูลผู้บริหาร
O03-อำนาจหน้าที่
O04-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O05-ข้อมูลการติดต่อ
O06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O07-ข่าวประชาสัมพันธ์
O08-Q&A
O09-Social Network
O10-นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
O11-แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O12-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
O13-รายงานผลดำเนินงานประจำปี
O14-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏฺิบัติงาน
O15-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17-รายงานความพึงพอใจการให้บริการ
O18-E–Service
O19-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20-ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือหาพัสดุรายเดือน
O22-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O23-นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24-การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O27-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O31-ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32-การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33-รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดิอน
O38-รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้
O39-ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
O40-การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41-การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

เว็บไซต์น่าสนใจ
qrcode
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรทัศน์ครู
ครูไทย
ทรูปลูกปัญญา
คลังปัญญาไทย
DLIT
DLIT
DLIT